Obchodní podmínky
 
Domů
Katalog výšivek
Ukázky realizací
Podkladový textil
Objednávka
Obchodní podmínky
Kontakt
Ochrana osobních údajů
  
 

 

 

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí od 25.5. 2018.

Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Renáta Škodová, Slavíkova 223, 262 23 Jince; IČ 87188996; zapsané v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Příbram pod Č.j.: MěÚPB-OŽÚ/3618/2008/1K/2 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Kupní smlouva a ostatní smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky především v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

Dodací a platební podmínky
Zboží zasíláme v termínu dohodnutém se zákazníkem. V sídle firmy je možný osobní odběr po domluvě telefonicky či e-mailem. Zboží, které nevyžaduje zpracování lze zakoupit přímo v provozovně. U výšivky či úpravy zboží, při kterém by bylo zboží dále neprodejné nebo těžko prodejné si vyhrazujeme právo požadovat platbu předem. Není-li zboží uhrazeno do 10 pracovních dnů od objednání, je objednávka zrušena. Při odběru zboží velkoodběratelem (podnik, živnostník) lze dohodnout individuální slevu na zboží. Zboží je majetkem prodávajícího až do zaplacení zboží zákazníkem.
Poštovné a balné

Poštovné a balné je uvedeno při objednávce zboží. Pokud není poštovné uvedeno v objednávce, bude poštovné a balné určeno individuálně a sděleno zákazníkovi před odesláním zásilky.
Odstoupení od smlouvy - záruka vrácení peněz
Je-li zboží doplněné výšivkou nebo jiným způsobem upravené dle přání zákazníka, jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Na toto zboží nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle Občanského zákoníku.
Zboží odeslané zákazníkovi, které není upravené podle přání zákazníka (např. textil bez výšivky), je možné do 14 dnů vrátit (pouze neporušené) na adresu: Renáta Škodová-Aresko, Slavíkova 223, 262 23 Jince. Peníze Vám, po prověření neporušenosti, obratem zašleme. Náklady spojené s vrácením zboží hradí spotřebitel. Na výrobky poskytujeme záruku podle platné legislativy.
Reklamace
V případě reklamace nás prosím kontaktujte e-mailem (obchod@aresko.cz), telefonicky +420 721 147 999 nebo osobně v provozovně s oznámením a popisem reklamace. Při odeslání reklamovaného zboží na naši adresu, prosím přiložte alespoň kopii daňového dokladu a stručný popis závady. Jako záruční list slouží daňový doklad, který obdržíte s dodaným zbožím.
Nepřevzetí zásilky
Pokud si zákazník objednané zboží nepřevezme, je povinen uhradit náklady, které tím vznikly.
V případě neuhrazení těchto nákladů může být pohledávka postoupena i bez souhlasu dlužníka jiné osobě.
Ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v "Ochrana osobních údajů".
Náklady na prostředky komunikace na dálku
Spotřebitel (kupující) souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku (v případě komunikace mimo provozovnu). Spotřebitel hradí pouze náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy vzniklé na jeho straně (telefon, internetové připojení apod.). Náklady spojené s provozováním e-shopu nese prodávající.
Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

 

Domů | Katalog výšivek | Ukázky realizací | Podkladový textil | Objednávka | Obchodní podmínky | Kontakt | Ochrana osobních údajů  

 

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 24. 05. 2018